PAYPAL: הנהלת חשבונות וניהול ספרים

ה – PayPal הוא שירות המאפשר העברת כספים וביצוע תשלומים באמצעות אתר אינטרנט. האתר הוקם על מנת לאפשר רכישה או מכירה ידידותית ומאובטחת דרך האינטרנט. כיום עסקים רבים עוברים לעבוד דרך מסחר אלקטרוני ויש צורך לנהל את ספרי החשבונות וחשבון ה PayPal לפי הנחיות מס הכנסה. השימוש הנרחב באינטרנט,  הביא לפריחת המסחר הישיר ברשת. בעלי עסקים קטנים, […]

פתיחת תיק עצמאי – עוסק פטור עוסק מורשה וחברה בע"מ

מאמר שני בסדרה – פתיחת תיק מע"מ עצמאי לעוסק פטור ולעוסק מורשה המסמכים הנדרשים לצורך רישום במע"מ ופתיחת תיק ורישום במע"מ לעוסק מורשה, לעוסק פטור: פתיחת תיק במע"מ מתבצעת במשרד מס ערך מוסף הקרוב למקום העסק כמו כן ניתן רשום עסק במע"מ באמצעות משרד רואה חשבון אייל רז ושות'.המסמכים הדרושים לפתיחת עסק במס הכנסה ומע"מ: […]

הנה"ח לעסקי מסחר באינטרנט – רכישה ומכירה: איביי, אמזון באמצעות חשבון הפייפאל או אמצעי תשלום אחרים.

שנים האחרונות ניתן לראות שלא מעט אנשים עוסקים במסחר אלקטרוני – קנייה ומכירה באינטרנט. התופעה החלה בארצות הבית והגיעה גם לישראל. חלקם של האנשים עושים זאת במשך כל היום , כלומר אין להם הכנסה אחרת וזוהי פרנסתם העיקרית , חלקן האחר עושה זאת בשעות הפנאי מעבר להכנסתן האחרת כשכיר או כעצמאי.

הכנה לסוף שנת המס 2013 ותחילת שנת המס 2014

בימים אלו אני מבצע בדיקה לכל לקוחות המשרד על מנת לחשב את ההכנסה המשוערת לשנת 2013. לאחר סיום החישוב האמור ובתוך מספר ימים, אעביר אליכם נתונים מדויקים בדבר ההפקדה המדויקת לקרנות השתלמות, קופות גמל ואובדן כושר עבודה.

תוכנית עסקית – נקודות לתשומת לב

כל פעילות עסקית במשק כלכלי חשופה לתנודות רבות, על פי המצב במשק, אשר משתנה על פי השפעות של השוק המקומי ושל השוק העולמי. עסק אשר מנוהל בצורה נכונה לחלוטין יוכל להתמודד עם התנודות השונות, לייצר רווחים ולהצדיק את קיומו.

מדרגות מס הכנסה וביטוח לאומי 2013

כל אדם שהוא בעל הכנסה חייב בתשלום של מס הכנסה. כמו כן, כל אדם עובד חייב בתשלום ביטוח לאומי, אשר מעניק לו ביטוח למקרים שונים, החל מחופשת לידה ועד לפיצויים במקרים של תאונות עבודה. גובה התשלום המתחייב שונה מאדם לאדם. ישנם הבדלים בין חיוב של שכיר לבין חיוב של עסק בכל הנוגע לביטוח לאומי.

זיכוי ממס בשל תרומות למוסדות ציבור – שנת 2013

כל אדם אשר מרוויח סכומי כסף מעל תקרה בסיסית חייב בתשלום מס הכנסה למוסד מס הכנסה. אולם הוצאות מסוימות שהאדם מוציא יכולות להתקזז עם ההכנסות ולזכות את האדם בחלק מסכומי המס שהוא מחויב בהם.

הטבות מס בגין הפקדה לקרן השתלמות

קרן השתלמות היא מעין קופת חיסכון אשר מיועדת לשכירים, לעצמאים ולחברי קיבוצים ומושבים שיתופיים. במקור, נועדה הקרן לממן השתלמויות, לימודים מקצועיים וכנסים מקצועיים לעובדים השונים.

בסיס מזומן – עסקים הרשאים לדווח

כל עסק שהוא חייב בדיווח, ולעיתים גם בתשלום, לרשויות המס השונות – מע"מ ומס הכנסה. חובה זו מתחייבת מעצם קיומו של העסק. אין להתבלבל בין חובת הדיווח לבין חובת התשלום.