Blog

הנה"ח לעסקי מסחר באינטרנט – רכישה ומכירה: איביי, אמזון באמצעות חשבון הפייפאל או אמצעי תשלום אחרים.

מאמר מספר 1 – האם ההכנסה היא מעסק – מבחן ההכנסה

מבוא:

בשנים האחרונות ניתן לראות שלא מעט אנשים עוסקים במסחר אלקטרוני – קנייה ומכירה באינטרנט. התופעה החלה בארצות הבית והגיעה גם לישראל. חלקם של האנשים עושים זאת במשך כל היום , כלומר אין להם הכנסה אחרת וזוהי פרנסתם העיקרית , חלקן האחר עושה זאת בשעות הפנאי מעבר להכנסתן האחרת כשכיר או כעצמאי.

עסקים דיגיטליים בתחום המסחר האלקטרוני מבצעים קנייה ומכירה באינטרנט בעיקר מוצרים על ידי העברת כספים וביצוע תשלומים באמצעות אתרי אינטרנט שונים: איביי EBAY – , אמזון -AMAZON וכו' או באתרים פרטיים המיועדים למסחר אלקטרוני בתחום מסוים . במרבית המקרים משלוח המוצר מבוצע באמצעות הדואר.

הנושאים לדיון בעסק זה הם בעיקר אלה ועל כל אחד כתבנו מאמר בנפרד.

 1. האם ההכנסה היא מעסק – מבחן ההכנסה
 2. פתיחת תיקים ברשויות המס
 3. ניהול ספרים והפקת חשבונית מס קבלה בעת תקבול בחשבון הפייפאל
 4. האם כדאי להיות עוסק פטור או שעדיף לכם להפוך לעוסק מורשה
 5. אם אתם גם שכירים וגם עצמאים בתחום רכישה ומכירה באינטרנט נבחן את מודל המס המתאים לכם.
 6. דוחות שנתיים למס הכנסה לעסק מסחר אלקטרוני – עוסק מורשה ועוסק פטור
 7. דוח שנתי למס הכנסה למי שהוא גם שכיר וגם עוסק מורשה

 

האם ההכנסה היא מעסק – מבחן ההכנסה

מרבית העוסקים במסחר באינטרנט – עסקים דיגיטאליים לא יודעים באיזו נקודה אם בכלל, הם צריכים לפתוח תיק במס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי.

מהי הכנסה מעסק ומשלח יד החייבת במס הכנסה ?

הכנסה מעסק ומשלח יד על פי סעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה היא :"השתכרות או רווח מכל עסק או משלח-יד שעסקו בו תקופת זמן כלשהי, או מעסקה או מעסק אקראי בעלי אופי מסחרי"

סוגי ההכנסות מעסק ומשלח יד

 1. הכנסה מעסק.
 2. הכנסה ממשלח יד.
 3. הכנסה מעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי.
 4. הכנסה מעסק אקראי בעל אופי מסחרי.

 

 • הכנסה מעסק

מסחר – פעולות קניה ומכירה, לרבות מסחר בחומרי גלם.

מלאכה – לרוב עבודת כפיים. כגון בתי מלאכה, נגרות, מכונאות.

חקלאות – עבודת אדמה על כל סוגיה.

תעשיה – מונח רחב וכללי לענפי התעשייה השונים, לרבות תעשיית הי-טק.

 

מבחני הפסיקה לגבי פעילות המגיעה לכדי עסק

ניתן לומר כי הכנסה נושאת אופי עסקי כאשר היא עוברת בהצלחה מספר רב של המבחנים המוצגים להלן :

 • מבחן התדירות

ככל שתדירות הפעולות שעושה "בעל העסק" גדל, הרי שאופי הפעילות נוטה לאופי עסקי. ראוי לבחון את מבחן התדירות גם בהתאם לאופי העיסוק. לדוגמא, קשה יותר לטעון כי מסחר באינטרנט של מוצר מסוים פעם בחודשיים הינה פעילות עסקית.

 • מבחן הבקיאות

ככל שבקיאות "בעל העסק" רחבה יותר, הרי שאופי הפעילות נראית יותר בעלת לאופי עסקי. לדוגמא מנהל שכיר בחנות נעליים שקונה ומכר נעליים באמזון הוא בעל בקיאות בתחום ההנעלה כך שסביר יותר שהוא מנהל עסק של קניה ומכירה של נעלים באינטרנט.

 • מבחן היזמות

עניינו פעולות אשר נעשו בטרם הוקמה הפעילות. במסגרת מבחן זה עלינו לבדוק את טיבן של הפעולות ולשאול אם הן נושאות אופי של יזמות. הפעולות האמורות תיחשבנה כפעולות יזמות אם הן מביאות להקמת עסק, בין במישרין ובין בעקיפין. שאלת כוונתו של מבצע הפעולות היא סובייקטיבית. רק אדם המבצע פעולות מתוך כוונה לסייע במישרין או בעקיפין להקמת החברה, ייחשב כיזם. בעסק אשר עיסוקו במכירת פריטים מסוימים, ככל שייעוד אחזקת הפריטים הינו לצרכי מימוש ולא לצרכי אחזקה, הרי שאופי הפעילות נוטה לאופי עסקי.

 • מבחן ההתארגנות

ככל שמנגנון ההתארגנות העסקית רחב יותר, הרי שאופי הפעילות נוטה לאופי עסקי.

 • מבחן הסיכון הכלכלי

פעילות המגיעה להגדרת "עסק" מאופיינת במהותה בסיכון כלכלי המובנה בהפקת ההכנסה.

 • מבחן המינוף

ככל שמבנה ההון של החברה נשען יותר על הון זר (בנקים, משקיעים וכו'), הרי שאופי הפעילות משקף אופי עסקי.

 

 • הכנסה ממשלח יד

פעילות מוגדרת כפעילות ממשלח יד, כאשר עיקר המהות הפעילות היא מתן שרות (עריכת דין, ראיית חשבון ,ביטוח, תכנון, פנסיה וכו'). המבחנים של קיום עסק תקפים גם לגבי משלח יד עם השינויים המתחייבים:

 • מבחן התדירות

ככל שתדירות הפעולות גדל, הרי שאופי הפעילות נוטה לאופי של משלח יד, כמובן בהתאם לאופי הפעילות.

 • מבחן הבקיאות

ככל שבקיאות נותן השירות רחבה יותר, הרי שאופי הפעילות משקף משלח יד.

 • מבחן היזמות

ככל ששלב יזמות הפעולות מהותי יותר לעניין מתן השירות, הרי שאופי השירות נוטה לאופי של משלח יד.

 • מבחן משך השרות

במשלח יד אשר נותן שירות מסוים, ככל שמשך מתן השירות קצר – אופי השירות הוא משלח יד.

 • מבחן ההתארגנות

ככל שמנגנון ההתארגנות רחב יותר, הרי שאופי הפעילות מראה משלח יד.

 • מבחן הסיכון הכלכלי

פעילות המגיעה להגדרת "משלח יד" מאופיינת במהותה בסיכון כלכלי המובנה בהפקת ההכנסה.

 • מבחן המינוף

ככל שמבנה ההון של החברה נשען יותר על הון זר (בנקים, משקיעים וכו'), הרי שאופי הפעילות משקף משלח יד.

 

 

עסקת אקראי בעלי אופי מסחרי

אל עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי נלווים סימנים עסקיים הכוללים :

 • תקופת אחזקה קצרה יחסית בהתחשב באופי הנכס.

אחזקת דירה לשנה וחצי תיתכן ותחשב כזמן אחזקה קצר, כנ"ל אחזקת רכב לשבועיים.

 • מבחן המימון : תקופת המימון הזר משקפת את האופי המסחרי שך עסקת האקראי.
 • מבחן הבקיאות והידע : ככל שידע ובקיאות הנישום מהווים נתח מהותי בעסקה המתבצעת, ניתן לומר כי העסקה נושאת אופי מסחרי . לדוגמא קבלן בניין שקונה ומוכר דירה לאחר חצי שנה.
 • מחזוריות : כמות רבה של עסקאות משקפת אופי של עסקאות אקראי
 • מבחן ארגון ושיווק : הקמת מנגנון שיווקי פרסום וכו, לגבי ביצוע העסקה, מעיד על עסקת אקראי.
 • מבחן פיתוח ויזמות : הקמת מנגנון פיתוח ויזמות לפני ביצוע העסקה, מעיד על עסקת אקראי.
 • נסיבות מיוחדות של העסקה : יש לבחון את העסקה סיבותיה וכו, לדוגמא אם אותו קבלן מכר את הדירה אחרי חצי שנה בעקבות צורך משפחתי אין מדובר בעסקת אקראי.

 

 

עסק אקראי

המבחנים לגבי עסק אקראי זהים לעסקת אקראי, אולם ההבדל היחיד הוא תדירות התרחשות עסקאות האקראי. ניתן להגיד שכמות גדולה של עסקאות אקראי היא במהותה עסק אקראי.

,

 

דילוג לתוכן