Blog

מאמרים & טיפים וכלים חכמים

הכנה לסוף שנת המס 2015 ושיקולי מס שונים לקראת שנת המס 2016

הנני ממליץ לכם לקרוא מאמר זה בעיון. המאמר עוסק בסוגיות מס ובסוגיות עסקיות חשובות. שנת המס 2015 תסתיים בקרוב, מובאות לפניכם רשימת המלצות, הערות והארות.
כמו בכל שנה, נוספו גם המלצות בתחום העסקי בעיקר לאור ההאטה המתמשכת במשק. כמובן שכמו כל שנה אתייחס גם להפקדות המומלצות לקופת גמל לקצבה, לקרנות השתלמות, ביטוחי חיים ואובדן כושר עבודה, לספירת המלאי , עובדים, קופה, רכבים , הוצאות מוכרות בנסיעה לחו"ל, עיתוי תשלומים לשלטונות המס וכו'

קרא עוד »

הנה"ח לעסקי מסחר באינטרנט – רכישה ומכירה: איביי, אמזון באמצעות חשבון הפייפאל או אמצעי תשלום אחרים.

שנים האחרונות ניתן לראות שלא מעט אנשים עוסקים במסחר אלקטרוני – קנייה ומכירה באינטרנט. התופעה החלה בארצות הבית והגיעה גם לישראל. חלקם של האנשים עושים זאת במשך כל היום , כלומר אין להם הכנסה אחרת וזוהי פרנסתם העיקרית , חלקן האחר עושה זאת בשעות הפנאי מעבר להכנסתן האחרת כשכיר או כעצמאי.

קרא עוד »

הכנה לסוף שנת המס 2013 ותחילת שנת המס 2014

בימים אלו אני מבצע בדיקה לכל לקוחות המשרד על מנת לחשב את ההכנסה המשוערת לשנת 2013. לאחר סיום החישוב האמור ובתוך מספר ימים, אעביר אליכם נתונים מדויקים בדבר ההפקדה המדויקת לקרנות השתלמות, קופות גמל ואובדן כושר עבודה.

קרא עוד »