Blog

מאמרים & טיפים וכלים חכמים

הכנה לסוף שנת המס 2015 ושיקולי מס שונים לקראת שנת המס 2016

הנני ממליץ לכם לקרוא מאמר זה בעיון. המאמר עוסק בסוגיות מס ובסוגיות עסקיות חשובות. שנת המס 2015 תסתיים בקרוב, מובאות לפניכם רשימת המלצות, הערות והארות.
כמו בכל שנה, נוספו גם המלצות בתחום העסקי בעיקר לאור ההאטה המתמשכת במשק. כמובן שכמו כל שנה אתייחס גם להפקדות המומלצות לקופת גמל לקצבה, לקרנות השתלמות, ביטוחי חיים ואובדן כושר עבודה, לספירת המלאי , עובדים, קופה, רכבים , הוצאות מוכרות בנסיעה לחו"ל, עיתוי תשלומים לשלטונות המס וכו'

קרא עוד »