Money

ראיית חשבון מתקדמת לעסקים

אנו במשרד רו"ח אייל רז ושות' מבינים שהבסיס לקבלת החלטות נבונות הוא הנהלת חשבונות מקצועית ומסודרת, כאשר עובדים בנהלי עבודה קפדניים – מקומן של הטעויות מצטמצם באופן משמעותי, ועל כן תהליך העבודה מול הלקוח הוגדר על ידי מנהל המשרד רו"ח אייל רז כתהליך קריטי, בהתאם לכך נקבעו נהלי עבודה שתפקידם להקטין ככל שניתן את הסיכוי לטעויות, את הניסיון הרב מביא אייל בצד החשבונאי והן בצד העסקי והיזמי, כל השירותים וההדרכה שניתנים ע"י המשרד מבוססים על ניסיון של שנים לצד השכלה פיננסית פורמאלית.

בתהליך שהוגדר הדבר הראשון והחשוב ביותר הוא ניהול קשר ישיר ושוטף עם הלקוח עם איש קשר ממשרדנו, הדבר השני היא ההדרכה שכל לקוח מקבל באופן אישי על ידי רו"ח אייל רז על אופן העברת ספרי הנהלת חשבונות למשרד רואי החשבון על מנת שתהליך קליטת המסמכים יבוצע באופן מושלם. ודבר אחרון ניתן דגש מיוחד לאופי הפעילות העסקית של הלקוח, מבנה ההוצאות והסיווגים השונים המאפיינים את העסק בעת הגדרת מאזן הבוחן וכרטיסי הנהלת החשבונות של הלקוח בתוכנת הנהלת החשבונות – קוראים לזה בשפה פשוטה התאמה מושלמת לצרכי הלקוח והמטרות אותם הגדיר.

שירותי הנהלת החשבונות השוטפים לעסקים:

E-COMMERCE

התמחות בשירותים למשווקים וסוחרים דיגיטלים

20
סוחרים באיביי
1
סוחרים באמזון
סוחרי בשופיפי
1
סוחרים באטסי
1
חברות אמריקאיות

הגיע הזמן לשדרג את העסק שלך

אם אתה מחפש רואה חשבון בראשון לציון והעסק שלך חשוב לך, אודה לך אם תשקיע שתי דקות מזמנך, מוצגות לפניך מספר שאלות, אם התשובה לחלק מהשאלות היא לא, אני ממליץ לך להכיר שיטת הנהלת חשבונות אחרת מתקדמת יותר וחכמה יותר. הנהלת החשבונות שניתנת במשרד רואי החשבון אייל רז ושות' תעניק לך כלים ניהוליים ומידע פיננסי שוטף ותענה על כל השאלות שעלו כאן והרבה יותר.

האם רו"ח שלך מציג לך תקציב חודשי/רבעוני/שנתי ? האם רו"ח מציג לך את נקודת האיזון של העסק ? האם הדוחות השנתיים שלך מוגשים במועד לשלטונות המס ? האם אתה מרוצה מרואה החשבון שלך ? האם השירות שאתה מקבל מצוות המשרד הוא מהיר ואיכותי ?

ענית לא על אחת מהשאלות הגיע הזמן לשדרג את הנהלת החשבונות שלך ולקבל שירות אישי ומקצועי יותר, צור קשר עם משרדנו ורואה החשבון אייל רז, ייתן לך תשובות מידיות בטלפון או בפגישה ללא תשלום או התחייבות.

אודות שירותי המשרד

אחת לרבעון מכין רואה חשבון אייל רז יחד עם צוות המשרד דוחות רווח וההפסד רבעוניים ונתונים פיננסים נוספים. הלקוח מתעדכן במצב העסק ומקבל הדרכה מפורטת מה עליו לעשות בכדי למקסם את רווחיו. בשיטה זו, הלקוח מעודכן כל הזמן לגבי תוצאות הרווח וההפסד של עסקו ויכול לערוך שינויים, להימנע מביצוע טעויות ולמקסם את רווחיו. הדוחות אף מלווים בגרפים והסברים ברורים – בכדי ליצור תמונת מצב ברורה וחדה.

התקציב השנתי של החברה הוא כלי ניהולי שמטרתו תכנון הכנסות והוצאות הארגון בתקופה מוגדרת. התקציב נקבע מראש לפני תחילת התקופה. המרכיבים העיקריים בתקציב החברה הינם הערכת סך המכירות של הלקוח, שיעור הרווח הגולמי וסך ההוצאות הקבועות.
ראשית, מחשבים רואי החשבון של המשרד עבור הלקוח את תקציבו השנתי, בהתבסס על תקופות קודמות. לרוב מתבצע תכנון תקציבי לתקופה של שנת מס, אולם רואי החשבון במשרד מעדכנים נתון זה אחת לרבעון, שכן לעיתים קרובות מתרחשים בעסק תהליכים המשפיעים על תקציב החברה וחשיבות עדכונו, היא גבוהה ביותר. זאת, מאחר וחריגה ממנו או טעות בחישובו תביא לשיבושים קריטיים בניהול תזרים המזומנים. שיבושים שכאלה, יביאו בין היתר לחוסר אמון של הבנק בלקוח וההשפעות מחוסר אמון שכזה הן קשות.

נקודת האיזון הוא סך ההכנסות בו החברה לא תרוויח ולא תפסיד. אופן חישוב נקודת האיזון נתמך על שני נתונים משמעותיים: שיעור הרווח הגולמי המקובל בחברה וסך ההוצאות הקבועות.
לצורך המחשה: אם שיעור הרווח הגולמי של החברה ממכירת מוצריה הוא 40% וסך ההוצאות הקבועות הוא 80,000 ₪, אזי, נקודת האיזון של החברה תהיה ברמת מכירות של 200,000 ₪ (80,000/0.4 = 200,000).
חישוב נקודת האיזון הינו בסיס מהותי להבנת היקף ההכנסות המינימאלי הנדרש על מנת להבין מהי הנקודה בה סך ההוצאות שוות לסך ההכנסות. מנקודה זו, כלומר, מעל רמת הכנסות זו העסק יהפוך לרווחי. לאור חשיבות נקודת האיזון היא מחושבת על ידי רואה חשבון אייל רז בכל רבעון.

תזרים המזומנים הוא ה"חמצן" של כל עסק. משפט זה מקבל משנה תוקף בתקופה של מיתון. לאור זאת, דו"ח תזרים המזומנים של חברה חייב להיות מדויק, שכן גם טעות בתום לב עשויה להיות דרמטית ולהוביל את החברה למצב קשה. לכן, מייחס משרד רואי החשבון לנושא זה חשיבות מיוחדת. לאור כך, אצל כל לקוחות המשרד מותקן קובץ אלקטרוני (מצורפת דוגמא לקובץ תזרים בסיסי) , המחשב את מצב תזרים המזומנים באופן אוטומטי. יתרה מכן, הלקוח מקבל הדרכה מפורטת אודות חשיבותו של הקובץ, השימוש בו והטמעתו בצורה מושלמת בהליכי העבודה של הלקוח. כך, הלקוח מעודכן בצורה שוטפת במצב תזרים המזומנים, והתזרים מנוהל בהתאם למסגרות האשראי של העסק.

ניהול המלאי הינו חלק חשוב בניהול עסק המאחסן בשטחו מלאי סחורות. ניהולו בצורה נכונה חשוב ביותר לצורך רווחיותו של עסק, ומהווה נתון מכריע בתכנון וחישוב החשבונאי של העסק. להלן הסיכונים העסקיים הקשורים במלאי:

להחזקתו של מלאי יש עלות – החזקה של כמות מלאי גדולה מידי מגדילה בהכרח את הוצאות המימון.
מלאי גדול מעלה את הסיכוי לגניבות ותרמיות.
המלאי עלול להתיישן, לאבד מערכו או אף לאבד ערכו לגמרי.
כמות מלאי קטנה מידי עשויה לפגוע בפעילות העסק.
לכן, מייחסים רואי החשבון במשרד לנושא המלאי חשיבות רבה. לאור כך, אחד מהכלים הניהוליים החשבונאיים של החברה הינו מנגנון בקרה לחישוב המלאי. בשיטה זו, מותקן קובץ אלקטרוני במחשבי החברה, המחשב את כמות המלאי, תוך התחשבות במבצעי מכירות שמקיים העסק, רכישות חדשות של מלאי ועוד.