My Profit

כלי לניהול חכם של חנויות מסחר אונליין

בשנת 2021, מנהל המשרד רואה החשבון אייל רז יחד עם ניר ארליך המתמחה בניהול פרויקטים שונים סיימו את תהליך פיתוח התוכנה My Profit.
התוכנה פותחה מתוך הבנת הצורך של סוחרים באינטרנט במערכת שתתן להם ON LINE מידע פיננסי ותפעולי ומדוייק ביותר על מנת שיוכלו לבצע פעולות בזמן אמת בכל הקשור לניהול החנויות שלהם.

המערכת לא מהווה תחליף לניהול ספרים והנהלת חשבונות הנדרשים על ידי מס הכנסה והיא מספקת נתוני רווח והפסד לחנות אחת או כלל החנויות, נתונים שונים על עלות המכירות, עלות העמלות לאיביי פייפאל ואחרים , עלות קבלני משנה ועובדים וירטואליים, תוכנות שונות והוצאות אחרות. כמו כן ניתן מידע משמעותי לגבי הפסים מיותרים שעלולים להיווצר לסוחר כגון החזרים מאיביי על ביטול עסקאות ועמלות שונות שעדיין לא הוחזרו בגין עסקאות שבוטלו, רווחיות מוצרים שונים וכו. המערכת מאפשרת לנהל משימות שונות וגם להפיק קבלה לצרכי מס, להוריד חשבוניות איביי דוחות מפיפאל וחשבונית קניה כללית מאליאקספרס וספקים אחרים. כמו כן קיימת באתר מערכת המאפשרת לשלוח באופן אוטומטי לגמרי חומרים לרואה החשבון אייל רז במידה ומשתמש התוכנה הוא לקוח של המשרד.

MY-PROFIT

אנחנו מזמינים אתכם להתנסות בחינם במערכת:

במשך חמש שנים החלפתי שלושה רואי חשבון שידעו רק לאסוף ממני את החומר למע"מ ולקחת שכר טרחה. חיפשתי רואה חשבון שיבין את העסק שלי וייתן לי דוחות כספיים ונתונים פיננסים בזמן אמת על מנת שאוכל לקבל החלטות טובות יותר. רואה החשבון אייל רז מלווה אותנו כבר 4 שנים, אני ממליץ בחום
שלומי
מנכ"ל ובעלים - זום 18
רואה החשבון הקודם שלי אמר לי לבצע מהלך עסקי משמעותי, למזלי, חבר טוב המליץ לי להיפגש עם משרד רואי החשבון אייל רז ושות' ולקבל חווות דעת נוספת, אחרי שיחת ייעוץ עם צוות המשרד, הם פסלו את העסקה על הסף, בדיעבד הסתבר שהם עזרו לי לחסוך לא פחות מכמה עשרות אלפי שקלים, אז עכשיו אני החברה שממליצה לכם.
תמר
בעלים - חברה בתחום השירותים

שאלות נפוצות ותשובות

אחת לרבעון מכין רואה חשבון אייל רז יחד עם צוות המשרד דוחות רווח וההפסד רבעוניים ונתונים פיננסים נוספים. הלקוח מתעדכן במצב העסק ומקבל הדרכה מפורטת מה עליו לעשות בכדי למקסם את רווחיו. בשיטה זו, הלקוח מעודכן כל הזמן לגבי תוצאות הרווח וההפסד של עסקו ויכול לערוך שינויים, להימנע מביצוע טעויות ולמקסם את רווחיו. הדוחות אף מלווים בגרפים והסברים ברורים – בכדי ליצור תמונת מצב ברורה וחדה.

התקציב השנתי של החברה הוא כלי ניהולי שמטרתו תכנון הכנסות והוצאות הארגון בתקופה מוגדרת. התקציב נקבע מראש לפני תחילת התקופה. המרכיבים העיקריים בתקציב החברה הינם הערכת סך המכירות של הלקוח, שיעור הרווח הגולמי וסך ההוצאות הקבועות.
ראשית, מחשבים רואי החשבון של המשרד עבור הלקוח את תקציבו השנתי, בהתבסס על תקופות קודמות. לרוב מתבצע תכנון תקציבי לתקופה של שנת מס, אולם רואי החשבון במשרד מעדכנים נתון זה אחת לרבעון, שכן לעיתים קרובות מתרחשים בעסק תהליכים המשפיעים על תקציב החברה וחשיבות עדכונו, היא גבוהה ביותר. זאת, מאחר וחריגה ממנו או טעות בחישובו תביא לשיבושים קריטיים בניהול תזרים המזומנים. שיבושים שכאלה, יביאו בין היתר לחוסר אמון של הבנק בלקוח וההשפעות מחוסר אמון שכזה הן קשות.

נקודת האיזון הוא סך ההכנסות בו החברה לא תרוויח ולא תפסיד. אופן חישוב נקודת האיזון נתמך על שני נתונים משמעותיים: שיעור הרווח הגולמי המקובל בחברה וסך ההוצאות הקבועות.
לצורך המחשה: אם שיעור הרווח הגולמי של החברה ממכירת מוצריה הוא 40% וסך ההוצאות הקבועות הוא 80,000 ₪, אזי, נקודת האיזון של החברה תהיה ברמת מכירות של 200,000 ₪ (80,000/0.4 = 200,000).
חישוב נקודת האיזון הינו בסיס מהותי להבנת היקף ההכנסות המינימאלי הנדרש על מנת להבין מהי הנקודה בה סך ההוצאות שוות לסך ההכנסות. מנקודה זו, כלומר, מעל רמת הכנסות זו העסק יהפוך לרווחי. לאור חשיבות נקודת האיזון היא מחושבת על ידי רואה חשבון אייל רז בכל רבעון.

תזרים המזומנים הוא ה"חמצן" של כל עסק. משפט זה מקבל משנה תוקף בתקופה של מיתון. לאור זאת, דו"ח תזרים המזומנים של חברה חייב להיות מדויק, שכן גם טעות בתום לב עשויה להיות דרמטית ולהוביל את החברה למצב קשה. לכן, מייחס משרד רואי החשבון לנושא זה חשיבות מיוחדת. לאור כך, אצל כל לקוחות המשרד מותקן קובץ אלקטרוני (מצורפת דוגמא לקובץ תזרים בסיסי) , המחשב את מצב תזרים המזומנים באופן אוטומטי. יתרה מכן, הלקוח מקבל הדרכה מפורטת אודות חשיבותו של הקובץ, השימוש בו והטמעתו בצורה מושלמת בהליכי העבודה של הלקוח. כך, הלקוח מעודכן בצורה שוטפת במצב תזרים המזומנים, והתזרים מנוהל בהתאם למסגרות האשראי של העסק.

ניהול המלאי הינו חלק חשוב בניהול עסק המאחסן בשטחו מלאי סחורות. ניהולו בצורה נכונה חשוב ביותר לצורך רווחיותו של עסק, ומהווה נתון מכריע בתכנון וחישוב החשבונאי של העסק. להלן הסיכונים העסקיים הקשורים במלאי:

להחזקתו של מלאי יש עלות – החזקה של כמות מלאי גדולה מידי מגדילה בהכרח את הוצאות המימון.
מלאי גדול מעלה את הסיכוי לגניבות ותרמיות.
המלאי עלול להתיישן, לאבד מערכו או אף לאבד ערכו לגמרי.
כמות מלאי קטנה מידי עשויה לפגוע בפעילות העסק.
לכן, מייחסים רואי החשבון במשרד לנושא המלאי חשיבות רבה. לאור כך, אחד מהכלים הניהוליים החשבונאיים של החברה הינו מנגנון בקרה לחישוב המלאי. בשיטה זו, מותקן קובץ אלקטרוני במחשבי החברה, המחשב את כמות המלאי, תוך התחשבות במבצעי מכירות שמקיים העסק, רכישות חדשות של מלאי ועוד.