Blog

שווי רכב

מתי חשוב לדעת את שווי הרכב?:

שווי הרכב הוא מונח שנעשה בו שימוש במצבים מסוימים. באופן כללי, במהלך שגרת היומיום שלנו אין צורך שנדע מהו שווי הרכב שלנו. אולם, במקרים שונים יש לדעת כמה הרכב שווה. למשל, כאשר נעשה ביטוח על הרכב או כאשר יש להתמודד בנושאים שונים מול חברת הביטוח, חשוב מאד לדעת כמה שווה הרכב. שווי רכב חשוב לצורך קבלת פיצויים מחברות ביטוח. מקרה נוסף בו שווי רכב הוא משמעותי ביותר נוגע למצב בו אנו רוצים לקנות או למכור רכב. במקרה כזה, יש לדעת בכמה מוערך שווי רכב ובהתאם, לבצע את הקנייה או המכירה. לעיתים, ישנה חשיבות לשווי הרכב גם בהיבטי מס שונים.

על פי מה נקבע שווי רכב?:

כמובן שישנם חוקים רבים שלפיהם מוערך שווי רכב. בין השאר, המרכיבים שמשפיעים על מידת השווי של הרכב נוגעים לשנת הייצור שלו. שווי רכב של שנת 2013 אינו מתקרב לשווי רכב של שנת 2000… כמו כן, יש חשיבות רבה למספר הקילומטרים שהרכב עבר- ככל שנעשה בו שימוש רב יותר כך יורד הערך שלו. קריטריון נוסף עבור שווי רכב נוגע למספר הידיים שהרכב עבר. כך, רכב יד שלישית נחשב לשווה פחות מאשר רכב יד שנייה. על פי מספר העברות בעלות שנעשו לרכב, ניתן לדעת איזה "יד" הרכב ובהתאם להעריך את השווי שלו. חשוב לציין, נושאים כגון- צבע הרכב וכדומה, אינם נוגעים לשווי של הרכב.

שווי רכב- כדאי לדעת:

כדאי מאד לדעת שבשונה מנדל"ן למשל, שווי רכב נמצא בדרך כלל ועל פי רוב בירידה מתמדת. חשבו על זה כך, אתם קונים רכב במחיר מלא בשנה מסוימת. עם כל שנה שעוברת, שווי הרכב משתנה. כמו כן, אפילו אם לא עברה שנה מאז שקניתם את הרכב, כל קילומטר שנסעתם נמדד ומוריד משווי הרכב. בסופו של דבר, השווי של הרכב ניזוק כמעט בכל יום שעובר.עם זאת, ישנו גם הבדל באחוזי הירידה בשווי הרכב עם השנים. בשנים הראשונות ישנה ירידה חדה בשווי הרכב, אך כאשר הרכב כבר מתיישן, הירידה בערכו נעשית איטית יותר. שווי הרכב והירידה בערכו משפיעים לעיתים על ההחלטה למכור רכב, למשל במקרה של רכישת רכב במימון מלא. מכירת הרכב בשלב מסוים תותיר את הבעלים המקוריים עם חוב למקור המימון, בעוד שמכירתו כעבור שנה אחת בלבד תותיר אותו עם רווח.

הערכת שווי רכב:

הערכת שווי רכב יכולה להיעשות באמצעות מספר כלים. ראשית, ישנם מחירונים מפורסמים לקהל הרחב שמציגים את מחיר המחירון עבור סוג רכב בזמן מסוים, לאחר שימוש מסוים וכן הלאה. כמו כן, ניתן להיעזר בבעלי מקצוע או מוסכים כדי לקבל הערכה מדויקת יותר שנוגעת למצב הרכב ממש .

דילוג לתוכן