About

קצת עלינו ועל האנשים מאחורי המשרד

אנחנו במשרד רואי החשבון אייל רז ושות' מאפשרים ללקוחותינו, דבר ראשון התנהלות כלכלית יעילה יותר. רואה החשבון אייל רז שותף מלא לכל החלטה כלכלית מהותית של לקוחות המשרד והוא מוודא כי היא מתאימה לאופי עסקיהם, שאיפותיהם והמציאות הכלכלית באותה עת.

כל עסק חייב להיות ערוך לשינויים, להתפתח ולהתייעל באופן שוטף בהתאם למציאות הכלכלית בה הוא מתקיים, לכן אנו פועלים תמיד להציע את מיטב הכלים והשיפורים הטכנולגים לצד הצעות לייעול ושיפור תהליכי העבודה בארגון. בעסקים קטנים ובינוניים יתקשה לעיתים מנהל העסק להתבונן על העסק באופן אובייקטיבי ולקבוע איזה שינויים יש לבצע על מנת למקסם את תוצאות העסק. עובדי משרד רואי החשבון אייל רז ושות' משלימים צורך זה ומאפשרים התייעלות משמעותית בניהול העסק והפקת רווחים מקסימאלית, תוך מתן שירות אישי ואמין.

כל עסק חייב להיות ערוך לשינויים, להתפתח ולהתייעל באופן שוטף בהתאם למציאות הכלכלית בה הוא מתקיים, לכן אנו פועלים תמיד להציע את מיטב הכלים והשיפורים הטכנולגים לצד הצעות לייעול ושיפור תהליכי העבודה בארגון. בעסקים קטנים ובינוניים יתקשה לעיתים מנהל העסק להתבונן על העסק באופן אובייקטיבי ולקבוע איזה שינויים יש לבצע על מנת למקסם את תוצאות העסק. עובדי משרד רואי החשבון אייל רז ושות' משלימים צורך זה ומאפשרים התייעלות משמעותית בניהול העסק והפקת רווחים מקסימאלית, תוך מתן שירות אישי .

מנכ"ל

אייל
רז

Sed quia consequuntur magni dolores eos qui est ratione voluptatem sequi nesciunt permano nence of the stars from which we spring muse about as a patch of light billions upon sky force billions.

מנהלת משרד

שרון
בלום

Sed quia consequuntur magni dolores eos qui est ratione voluptatem sequi nesciunt permano nence of the stars from which we spring muse about as a patch of light billions upon sky force billions.
קשרי לקוחות

שרון
בלום

Sed quia consequuntur magni dolores eos qui est ratione voluptatem sequi nesciunt permano nence of the stars from which we spring muse about as a patch of light billions upon sky force billions.

כתבו עלינו בעיתונות