Blog

האם כדאי וכיצד לבצע מעבר מעוסק פטור לעוסק למורשה

האם כדאי להפוך עוסק פטור לעוסק מורשה ?

נבחן מספר סוגיות:

  • הלקוחות שלך הם פרטיים או עסקיים ?

אם הלקוחות של העסק פרטיים הם מקבלים קבלה ולא מקזזים אותה כהוצאה . לקוח עסקי שהוא עוסק פטור מקזז את הקבלה כהוצאה.

עוסק מורשה מוציא חשבונית מס ומוסיף מע"מ כחוק. כלומר , מייקר את עלות השירות גם ללקוח פרטי וגם ללקוח עסקי שהוא עוסק פטור. לקוח פרטי / לקוח שהוא עוסק פטור לא היה מרוצה מהעניין. לקוחות עסקי – עוסק מורשה יהיה אדיש כי יקזז את מע"מ התשומות.

מסקנה – אם אתה עוסק פטור והלקוחות שלך בעיקר הם בעיקר עוסקים מורשים עדיף לך להיות עוסק מורשה.

  • האם אתה קונה ציוד?

נסביר את העניין על ידי דוגמא מספרית. אם עוסק פטור קונה מחשב ב 4,720 ₪ הוא רושם הוצאה של 4,720 ולא מקזז את המע"מ ₪

אם עוסק מורשה קונה ציוד משרדי ב 4,720 ₪ הוא מקבל בחזרה את 720 ₪ ממע"מ . כלומר ההוצאה היא 4,000 ₪

  • מהו המחזור העסקי הצפוי

אם המחזור העסקי הצפוי הוא מעל סכום משוער של 77,000 חובה להפוך לעוסק מורשה מכיוון שעוסק שמחזור העסקים שלו עולה על סך של כ 77,000 נחשב מבחינת מע"מ כעוסק מורשה ומע"מ מחייב אותו לשלם את מס העסקאות בגין ההפרש בין המחזור העסקי למחזור של עוסק פטור כפי שנקבע בחוק

לברורים נוספים פנו אל משרד רואי חשבון אייל רז בראשון לציון או תל אביב.

 

דילוג לתוכן