Blog

נסיעה לחו"ל – הוצאה מוכרת גם לסוחרים באינטרנט ולנוודים דיגיטליים

מתי נסיעה לחו"ל מהווה הוצאה מוכרת
הוצאה מוכרת היא הוצאה שמס הכנסה מכיר בה רק אם היא חלק מתהליך יצירת ההכנסה!. הוצאת נסיעה לחו"ל היא בהחלט הוצאה שעשויה להיות כזו ובהתקיים מספר תנאים כמובן. פירוט התנאים:
התנאי העיקרי לניכוי ההוצאה הוא שהנסיעה לחו"ל היא הכרחית לצורך יצירת הכנסה. זהו כאמור תנאי בסיסי לכך שהוצאה תהיה מוכרת. תנאי נוסף הוא שמירת מסמכים רלוונטיים המוכיחים את מהות ההוצאה והקשר שלה לייצור הכנסה. כך לדוגמא, אם אתם נוסעים לכנס או תערוכה הקשורה לפעילות העסקית , או מחליטים לעשות השתלמות מקצועית כלשהי בחו"ל, החוק מאפשר בעיקרון לנכות את ההוצאה האמורה בתנאי שתוכיחו שהייתה בכנס/תערוכה וכו". לכן, יש לצרף כל אסמכתא או מסמך המעיד כי מדובר בנסיעה עסקית, לצרף את פרטי הזהות של הנוסעים, תאריכי הנסיעה, היעד וכל פירוט רלוונטי אחר. תנאי נוסף הוא שההוצאה היא בעיקרה לטובת שמירה על הקיים, כנס מקצועי זו דוגמא מעולה. גם פגישה עם לקוח, ספק או נותן שירות מסוים ראויה בניכוי. כאשר מדובר בפגישה שעשויה רק להניב הכנסה עתידית אם בכלל קיים סיכון שמס הכנסה לא יסכים להכיר בהוצאות הנסיעה כהוצאה מוכרת.

טיפ חשוב!!!
על מנת לצמצם ככל הניתן את הסיכון שמס הכנסה יטען שמדובר בהוצאה לא מוכרת או שההוצאה מעורבת, כלומר מוכרת חלקית, כמובן בהנחה שמדובר בנסיעה עסקית לחלוטין , מומלץ לשמור כמה שיותר ראיות ומסמכים נוספים המוכיחים את מטרת הנסיעה. מצורפת רשימת המסמכים:
1. תאריכי פגישות עם לקוחות/ספקים/נותני שירות ומהות הפגישה
2. כרטיסי ביקור
3. כרטיסי כניסה לכנסים/תערוכות/השתלמויות
4. חשבוניות כרטיס טיסה – במחלקת תיירים או עסקים – יותרו מלוא ההוצאות.
5. חשבוניות בתי מלון – יוכרו עד התקרה שתפורט בהמשך
6. חשבוניות השכרת רכב – יוכרו עד התקרה שתפורט בהמשך
7. חשבוניות מוניות חניה וכו'
8. חשבונות טלפון
9. חשבונות אינטרנט
10. מוניות / רכבות לשדה התעופה וחזרה + חניה
11. הוצאות כביסה
12. אירוח לקוחות/ספקים
מה עם הוצאות אש"ל?
לגבי הוצאות אש"ל – בעיקר כיבודים ומסעדות, הוצאות אלו יוכרו בהתאם למספר ימי השהיה ולפי התקרה שתפורט בהמשך בטבלת הנסיעה לחו"ל שיש למלא ולשמור יחד עם מסמכי הנהלת החשבונות

מה עושים כאשר הנסיעה היא מעורבת?
לדוגמא טסתי ללאס וגאס לכנס מקצועי של ארבעה ימים ואחר כך טיילתי עם המשפחה בניו יורק שישה ימים.
במקרה זה תוכר כמובן רק חלק יחסי של הנסיעה. הטיסות יוכרו כרגיל אולם בתי המלון והוצאות האשל יוכרו רק עבור ארבעה ימים ולילות.

טבלת הוצאות מוכרות ומתי כדאי למלא אותה.
מצ"ב קובץ להורדה: דוח נסיעה לחול 2021

לצורך חישוב הטבת המס ניתן להיכנס למאמר שלנו בנושא הוצאות מוכרות. יש שם דוגמא פשוטה וברורה.
מצ"ב הלינק: https://eyalraz.co.il/ebay-expense/

דילוג לתוכן