Blog

מע"מ בשיעור אפס – שירותי תיירות

תשלום מס- תיירים:

כשאנחנו קונים מוצרים, אנחנו משלמים עליהם גם מס. כך זה עובד על פי חוק. למשל, אם קנינו חולצה מסוימת במחיר מסוים, יש לדעת שמחיר זה מורכב הן מעלות החולצה עצמה והן מאחוז מסוים של תוספת כפי שנקבע בחוק עבור המס. בעלי עסקים רבים משנים את המחירים בהתאם לשינויים החלים במס. אולם, לא כל קונה מחויב לשלם מס. מס הוא חובה אזרחית המוטלת על כלל אזרחי מדינת ישראל עם הסתייגות קטנה לגבי עסקאות שמבוצעת באילת. אולם, אנשים שאינם תושבי ישראל פטורים מתשלום מס והם יכולים לקבל החזר על המס בהתאם לעמידה בקריטריונים שונים. לפניכם פירוט בנושא זה.

מע"מ בשיעור אפס- שירותי תיירות:

בעלי עסקים שמוכרים מוצרים לתיירים כמו גם לישראלים, צריכים להיות בטוחים שהם מהווים "בית עסק מאושר לתייר". בבתי עסק כאלה, תיירים אינם נדרשים לשלם מס. יותר נכון, תיירים מקבלים בזמן היציאה מהארץ החזר על הקנייה שהתבצעה בבית עסק שמורשה לכך. חשוב לציין, הגדרה של תייר נוגעת לכך שמדובר באדם בעל דרכון זר ואשרת שהות בארץ, אדם זה אינו תושב ישראל בשום אופן. התשלום בגינו זכאי התייר לקבלת החזרי מס נוגע לכל אמצעי התשלום. זאת אומרת, התייר ראשי לקבלת ההחזר בין אם שילם במזומן, בין אם שילם באשראי ובין אם שילם בסוגי מטבעות שונים. עבור בעל העסק, מע"מ בשיעור אפס מהווה הטבת מס, ולא פטור ממס, דבר שיש לו יתרונות רבים. למעשה, בעל העסק מקבל גם פטור דה פקטו ממס, וגם יתרונות שנלווים לעסקאות שחייבות במס, כמו אפשרות לניכוי מס בגין תשומות שבהן נשא – שלא כמו בעסקאות הפטורות לחלוטין ממס, בהן אין אפשרות לניכוי כזה. האפשרות של חבות מע"מ בשיעור אפס מגדילה באופן משמעותי את הכדאיות של עסקאות בין נותני שירות ישראלים לבין תושבי חוץ.

איך ההסכם מתבצע בפועל?:

כאשר מתבצעת קנייה, כזו שמאפשרת מע"מ בשיעור אפס, ישנם כמה כללים שעליהם יש להקפיד. למשל, על המוצר שנקנה יש להיות סגור בחבילה המקורית לאורך כל תקופת השהות של התייר בארץ. כמו כן, חייבת להיות מוצמדת למוצר המדובר קבלה עדכנית מבית העסק. נוסף על כך, בעל העסק צריך להוציא לתייר חשבונית מיוחדת שהינה חשבונית ייעודית לתייר לצורכי החזרת מס. אלו ועוד מאפשרים בסופו של דבר את קבלת ההחזר.

הגבלות:

מע"מ בשיעור אפס לא ניתן עבור כל קנייה. למשל, יש לבצע קנייה במינימום של ארבע מאות שקלים מאותו בעל עסק באותה הקנייה כדי שניתן יהיה ליהנות ממע"מ בשיעור אפס. ישנם כללים רבים ונוספים הנוגעים לזכאות להחזר המדובר. חשוב לזכור שהפטור ממס ניתן עבור שירות שניתן לתיירים, תושבי חוץ בלבד. שרות שניתן לתושב חוץ עבור נכס שנמצא בישראל אינו כלול בהגדרות של מע"מ בשיעור אפס.

דילוג לתוכן