Blog

חברות משפחתיות- היבט המס

חברות רגילות, משפחתיות – היבט המס:

חברה היא גוף שאינו מוגדר כחברה אך ורק על ידי מנהלי ובעלי החברה אלא הוא גוף שרשום בחוק כחברה. ברגע שעסק מסוים הופך להיות חברה הוא צריך להירשם באופן כזה וחלות עליו אי אלו מגבלות הקשורות לחברות. בין השאר, קיימת כמובן חובת המס. בכל חברה, ישנן הוצאות מסוימות בגין מס. הוצאות אלה עשויות כמובן להיות לנטל אך הן ללא ספק הכרחיות ונדרשות על פי החוק. אולם, חברות משפחתיות עשויות למצוא את עצמן במצב קצת שונה בכל מה שקשור למס. כך, חברת משפחיות בהיבט המס מתנהלות על פי חוקי מס מותאמים עוברן.

מה זה אומר חברות משפחתיות?:

ובכן, לא כל חברה שמכילה מספר בני משפחה היא חברה משפחתית. ישנן הגדרות ברורות ומאד חד משמעיות בכל מה שקשור למי נחשבת חברה משפחתית ומי לא. כך, חברה משפחתית היא חברה שחבריה הם אך ורק בני משפחה. לא כל בן משפחה נחשב לצורך העניין. למשל, חברה בה חברים בני דודים רחוקים מאד אינה נחשבת חברה משפחתית. בפועל, חברה משפחתית היא חברה שחבריה הם בני משפחה מדרגת בני זוג, צאצאים, הורים ואחים. כמובן שכך נוצר מצב בו פחות ופחות חברות מתאימות להגדרה של חברות משפחתיות.

חברות משפחתיות- היבט המס והרישום המיוחד:

אם אתם אכן מרכיבים יחד חברה משפחתית, יש להירשם באופן כזה בפני פקיד שומה. רק לאחר שהחברה אכן תוגדר כחברה משפחתית, החברה תוכל לעשות שימוש בכללי המס המתאימים עבור חברות משפחתיות. כאן חשוב כמובן לציין שחברות רבות מנסות לקבל הטבות מס שונות וברגע שהן נחשבות חברות משפחתיות, הן עשויות להגיע ליעד המיוחל. חברות משפחתיות מקבלות הטבות רבות, כמו למשל חישוב המס על פי נישום יחיד, האפשרות לגבות את המיסים הן מהחברה עצמה והן מנישום אחד בחברה, ועוד. מענקי פרישה או מוות שהחברה משלמת לחבריה אינן נחשבות כהוצאה של החברה, ואינן נחשבות כהכנסה של החברים שקיבלו אותה, כך שאין עליה חיוב במס. כמו כן ישנן הטבות רבות נוספות, עם הגבלות מסוימות. חברה יכולה להגיש בקשה לרישום כחברה משפחתית בתוך 3 חודשים מיום הקמתה, או עד חודש מתחילת שנת מס. ניתן לבקש גם להפסיק את הרישום כחברה משפחתית, אולם לאחר ביטול של רישום כזה לא ניתן יהיה לרשום שוב את החברה כחברה משפחתית במשך 3 שנים.

חברה שקופה- אולי הגיע הסוף של החברות המשפחתיות:

החברות המשפחתיות קיימות ונהנות מתנאים מותאמים. אולם, יוזמות שונות מנסות להסדיר נוהל מסוים בו חברה תהייה חברה שקופה או חברה רגילה והנושא של חברות משפחתיות יופסק. כדי לקבל את התואר חברה שקופה, ייאלצו כמובן בעלי החברה לעמוד בכללים מחמירים יותר וכך אפילו פחות חברות תוכלנה לשנות את דרישות המיסים הקיימות מהן. בפועל הנושא הזה מתקדם מאד אף שכיום עדיין ניתן להירשם כחברה משפחתית אך לא ניתן להירשם כחברה שקופה.

דילוג לתוכן