היבטי מיסוי בעסק חדש, תכנון מס והוצאות מוכרות( מאמר שני בסדרה)

 

מבוא
כפי שכתבתי במאמר הראשון בסדרת המאמרים "טיפים בהקמת עסק חדש", בעת הקמת מיזם או עסק חדש ובמהלכו עולות מספר שאלות קריטיות הנוגעות לאופי הפעילות, המודל עסקי, היישות משפטית, סוגיות של תכנון מס, מיקום הנהלת החשבונות, בחירת רואה החשבון וכו'. מאמר זה יעסוק בכל הקשור לסוגיות מס, תכנון מס והוצאות מוכרות.

תכנון מס לגיטימי והוצאות מוכרות
על מנת שתכנון מס יראה לגיטימי דורש מס הכנסה לראות שקיימת עסקה עם הגיון כלכלי ועסקי ברור. תקדימים שנקבעו על ידי בית המשפט במספר מקרים ובערכאות שונות קבעו שזכותו של נישום לבצע תכנון מס שבזכותו יפחתו תשלומי המס שיהיו חלים עליו על פי השומה. ראוי לציין כי כמו כן נקבע כי על הנישום להימנע מלבצע עסקאות מלאכותיות חסרות היגיון עסקי על מנת להקטין את תשלומי המס.

1. עצמאי או חברה בע"מ
במרבית המקרים מומלץ לפעול כיחיד ולאחר תקופה בה נבחנת הפעילות העסקית מומלץ להפוך לחברה בע"מ. כך גם ניתן לחסוך עלויות הכרוכות בהקמת חברה בע"מ. במקרים בהם ברור שהסיכון העסקי גבוה או שהחברה צפוייה להשקיע את רווחיה בהשקעות שונות וככל שמחזור הפעילות של החברה גבוה מומלץ להקים חברה בע"מ כבר בעת תחילת הפעילות העסקית. כמובן שיש לבחון כל מקרה לגופו וההחלטה הסופית תיקבע בתאם לתחזית הפעילות העסקית, סוג הענף וכו'. לעיון במאמר העוסק בנושא לחץ כאן

2. דיווח לרשויות המס באופן מותאם לבסיס מזומן
מס הכנסה קבע שעסקים שעומדים בתנאים מסוים יכולים להגיש דו"ח שנתי על פי בסיס מזומן. במקרה זה מבצע רואה חשבון " התאמה" לכל ההכנסות שעדיין לא שולמו לחברה על ידי לקוחותיה. אותה פעולה מתבצעת להוצאות- הוצאות שטרם שולמו לספקים נדחות לשנת המס הבאה. כלומר אם לקוח של החברה קיבל חשבונית ועדיין לא שילם עבורה יכול העסק לדחות את ההכרה בהכנסה לצורכי מס לשנה הבאה.

3. גניבות והונאות
גניבה של מזומן, מלאי או נכס אחר עשויה להיות הוצאה מוכרת גם אם הגניבה נעשתה על ידי עובד החברה.

4. הקמת אתר אינטרנט
הקמת אתר אינטרנט היא כמו כל הוצאה אחרת בתחום הפרסום. בחברות גדולות הקמת אתר אינטרנט היא הוצאה המתוקצבת בתקציב השיווק השנתי של החברה.

5. נסיעות לחו"ל
על מנת שנסיעה לחו"ל תוכר כנסיעה עסקית, על הנישום להוכיח כי הנסיעה הייתה הכרחית לייצור ההכנסה בחברה או לשמירה על מצבה העסקי של החברה כיום ( שימור לקוחות, מו"מ עם ספקי חומרי גלם וכו'). בסיום כל נסיעה יש להגיש לרואה החשבון דו"ח נסיעה לחו"ל ולצרף אליו את כל המסמכים הרלוונטים לרבות כרטיסי טיסה, כרטיסי כניסה לירידים ו/או תערוכות ו/או כנסים מקצועיים, תשלומים עבור לינה ונסיעות ורישום מסודר של הספקים / לקוחות שעמם נערכו פגישות עבודה והם היו חלק ממטרת הנסיעה.

6. עבודה מהבית- (ארנונה, חשמל, טלפון ואפילו עוזרת…)
בשנים האחרונות ניתן לראות בבירור מגמה של יותר אנשים אשר עובדים מהבית. על מנת לבדוק אם ההוצאות הנ"ל מוכרות יש לוודא כי הוצאות אלו עומדות במבחן ההוצאה המוכרת על פי ס.17 לפקודת מס הכנסה. אחת ההחלטות המהותיות במקרה זה היא האם ניתן להפריד באופן מוחלט בין ההוצאות בייצור הכנסה ובין ההוצאות המשמשות להנאה הפרטית. במקרים מסוימים ניתן להגדיר חדר מסוים בבית כמשרד ואז נכיר בהוצאות הכרוכות בחלק יחסי מהוצאות הבית. לדוגמא אם יש ארבעה חדרים תוכר כהוצאה 25% מהוצאה של החשמל. כנ"ל לגבי הארנונה ושאר הוצאות הבית.

7. מתנות לספקים ולקוחות, מתנות לעובדים, תרומות וביגוד
מתנות לספקים ולקוחות – תוכרנה כהוצאה באם ניתנו לספק או לקוח עד לתקרה של 180 ₪ לאדם. במידת הצורך יש להגיש לפקיד השומה מסמך ובו פרטים על מקבל המתנה, הקשר העסקי שלו אל החברה ומהות המתנה (אירוע, חג, הטבה שיווקית וכו' ).
מתנות לעובדים – יותרו כהוצאה רק אם ניתנו לרגל אירוע אישי. התקרה גם במקרה זה היא 180 ₪ לאדם.
תרומות – לא תוכרנה כהוצאה בכל מקרה מכיוון שתרומה היא לא ניכוי אלא זיכוי. הזיכוי ממס הוא בשיעור של 35%. התרומה צריכה להינתן למוסדות ציבוריים שאושרו לצורך כך.
ביגוד – הוצאות בגין רכישת ביגוד והנעלה שנועדו לשמש לצורכי העבודה בחברה יוכרו כהוצאה למס הכנסה רק בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:
1. ניתן לזהות בהם קשר מובהק לחברה( תג, לוגו, חותמת) .
2. ביגוד שחובה ללבוש לצורך עבודה על פי נוהג או חוק (גלימה של עו"ד לבתי משפט וכו').

 

■ לסיכום
עקרון יסוד בפקודת מס הכנסה בנושא הוצאות קובע כי רק הוצאה ששימשה כולה לייצור הכנסה בשנת המס תהייה מותרת בניכוי. יש אפוא להתיר הוצאה בניכוי רק אם היא הוצאה פרותית שוטפת. בסופו של דבר הנישום מחויב במס הכנסה ובדמי ביטוח לאומי רק על הכנסתו לאחר ניכוי ההוצאות קרי הכנסתו החייבת.
ראוי לציין כי מס הכנסה מבצע בין היתר "מבחן הסבירות" הקובע שכל ההוצאות יוכרו רק בסכום הגיוני בהתאם לגובה ההכנסה פקיד השומה רשאי לדחות הוצאות שנראות לו בלתי סבירות או גבוהות מדי ביחס לפעילות העסקית. מנהל החברה יכול במקרה זה להגיש ערעור על החלטת פקיד השומה.
משרד רואי החשבון אייל רז ושות' מתמחה בליווי עסקים חדשים. לקבלת מידע נוסף הנכם מוזמנים להתקשר ישירות למשרד בטלפון 03-9522794 או לפנות בדואר אלקטרוני eyal@erh.co.il/ .
כתובת האתר של המשרד https://eyalraz.co.il/
בהצלחה!

השארת תגובה

חייבים להתחבר כדי להגיב.