Blog

כיצד בוחרים רואה חשבון?

מבוא

רואה חשבון בישראל הוא בעל מקצוע חופשי המורשה לעסוק בראיית חשבון בהתאם לחוק רואי חשבון התשט"ו – 1955. רואה חשבון העוסק בפועל במקצוע ראיית חשבון מחוייב להחזיק בתעודת רואה חשבון מטעם משרד המשפטים – מדינת ישראל, שמתקבלת בכפוף לתנאים שנקבעו בחוק רואי חשבון ולאחר שעבר בהצלחה את מבחני מועצת רואי החשבון בישראל וסיים תקופת ההתמחות בת שנתיים.

אבחנה בין רואי חשבון שונים
על מנת לקבוע כיצד נבחר את רואה החשבון הגדרתי באופן פשטני שני סוגים עיקריים של רואי חשבון:

  • רואה חשבון פסיבי
  • רואה חשבון אקטיבי

רואה חשבון אקטיבי חייב להיות בעל ידע רב בחשבונאות, חוקי המס וייצוג מול רשויות המס, הנהלת חשבונות, דיני עבודה ודיני תאגידים ובעל ראיה עסקית והבנה משמעותית בניהול. שתי התכונות האחרונות יהפכו רואה חשבון טוב לרואה חשבון מצוין המסוגל להעניק ללקוחותיו ערך מוסך רב ופרקטי הדרוש לשיפור המצב העסקי של הלקוח.

בעת בחירת רואה החשבון יש לבחון בעיקר האם רואה החשבון הוא רואה חשבון פסיבי או רואה חשבון אקטיבי ולבחון מי מהם עונה להגדרת "רואה החשבון שאנו מחפשים". רואה החשבון האקטיבי ייתן ללקוח ערך מוסף וכלים ניהוליים הדרושים לשיפור התוצאות העסקיות. לעומת זאת, רואה החשבון הפסיבי הוא יותר טכני. מבחינתו, תפקידו העיקרי הוא הגשת דוחות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ובהתאם להוראות חוקי מס הכנסה. רואה חשבון פסיבי לא ינתח עבור הלקוח את הדוחות הכספיים לעומק אם בכלל, לא יעביר אליו דוחות כספיים מפורטים אחת לחודש או לרבעון, לא יכין עבור הלקוח תקציב שנתי ולא ינתח איתו את עלויות השכר במחלקות השונות. רואה החשבון הפסיבי פוגש את הלקוח בד"כ אחת לשנה בעת החתימה על הדוחות השנתיים ופה מבחינתו נגמרת אחריותו.

רואה חשבון אקטיבי מבין שבכלכלה תחרותית וחופשית תפקידו ,פרט להגשת הדוחות השנתיים, הוא ליצוק תוכן עסקי, ניהולי ובעל משמעות כדי שהלקוח יקבל יותר מידע פיננסי בזמן סביר על מנת שישפר את מצבו הפיננסי. על כן רואה חשבון אקטיבי יציג למנהלי החברה בכל חודש דוחות מפורטים וכן ייצר עבורם כלים ניהולים כגון ניהול תזרים ומלאי.

משרד רואי החשבון

רואה החשבון לא מבצע לבדו את העבודה. על כן קיימת חשיבות רבה לא רק לרמתו של רואה החשבון אלא גם לאופיו של משרד רואי החשבון אותו הוא מנהל. המאפיינים החשובים אותם יש לבדוק במשרד רואי חשבון הם:

  • אמינות
  • חשיבה והתקדמות טכנולוגית – אתר אינטרנט דינאמי המאפשר ללקוחות המשרד לצפות באישורים, כרטסות,
    התכתבויות עם רשויות המס וכו', שימוש בדואר אלקטרוני – email וב – s.m.s.
  • שרות לקוחות, מודעות לצרכי הלקוח, מקצועיות ומיומנות.
  • צוות עובדים איכותי ומסודר ונהלי עבודה ברורים.
  • שרותים נלווים כגון: הנהלת חשבונות לחברות ולעצמאים/יחידים, פיקוח על מחלקות כספים הנמצאות במשרדי הלקוחות, ייעוץ פיננסי ותכניות הבראה לעסקים קטנים ובינוניים.
  • הטבות מיוחדות ללקוחות חדשים/ יזמים צעירים שמקימים עסק חדש.

הקמת עסק חדש

אם אתה שוקל להקים עסק חדש והנך ומעוניין ליישם כלים ניהוליים מתאימים על מנת להגדיל את סיכוייו להרוויח מומלץ לפנות לרואה חשבון אקטיבי. מי שמחפש רואה חשבון מתאים לעסק חייב אם כן להגדיר כיצד הוא רואה את יחסי הגומלין עם רואה החשבון. משרד רואי החשבון אייל רז ושות' נותן בין היתר שירותיים של ראיית חשבון, הנהלת חשבונות ליחידים ולחברות, חשבונאות, ייצוג מול רשויות המס, ייעוץ לעצמאיים ולחברות, הקמת עסקים, הקמת חברות, ייעוץ מס, וכו שרותים נוספים והכל תוך מתן דגש על רמה מקצועית גבוהה, שרות אישי ואמין.

בחירה במשרד רואי החשבון אייל רז ושות' כמשרד רואי החשבון שלך היא הבחירה הטובה ביותר אם העסק שלך חשוב לך.

דילוג לתוכן