Blog

עצמאי או חברה בע"מ

מבוא
טרם הקמת העסק יש לקבל מספר החלטות מהותיות. אחת מהן היא אופן ההתאגדות. כלומר יחיד (עצמאי) או חברה בע"מ. על מנת לקבל את ההחלטה המתאימה יש לשקלל מספר נתונים אליהם נתייחס במאמר זה.
היבטיים משפטיים
חברה בע"מ (בעירבון מוגבל) היא התאגדות של אדם, מספר בני אדם או תאגידים שנרשמה כדין בפנקס רשם החברות מטרתה היא הפקת רווח. חברה בע"מ הינה אישיות משפטית נפרדת מבעליה ועומדת בפני עצמה לכל דבר ועניין. האחריות לחובות הינה של החברה ולא של בעלי מניותיה, בשונה מעוסק מורשה שעליו מוטל כל הסיכון. לעומת זאת, בנסיבות מסוימות וחריגות יכול בית המשפט להורות על הרמת מסך ההתאגדות של חברה בע"מ ולייחס את חובות החברה לבעלי מניותיה.

מכיוון שבשנים האחרונות קרו מקרים רבים בהם חברות רבות הפסיקו את פעילותן העסקית ואף הגיעו למצב של חדלות פירעון נדרשים לעיתים בעלי המניות לחתום על ערבות אישית לטובת הבנקים וספקים מהותיים. כלומר, במידה והחברה לא תשלם את התחייבויותיה יוכל בעל חוב שקיבל ערבות לתבוע באופן אישי את בעלי המניות.

עוסק מורשה יכול להיות כל אדם שהחליט להיות עצמאי ונרשם ברשויות המס. מספר תעודת הזהות שלו מהווה את מספר העוסק המורשה במע"מ ומספר התיק שלו במס הכנסה. עוסק מורשה מדווח פעם בחודשיים למע"מ ופעם בשנה למס הכנסה. בניגוד לחברה, מבחינה משפטית העוסק המורשה חייב בעצמו בכל ההתחייבויות המשפטיות שנטל על עצמו.

היבטי מיסוי
הכלל החשוב ביותר הוא שפעילות עסקית דרך חברה בע"מ כמעט ואינה חוסכת מס אלא דוחה אותו. דוגמא: אם הרווח של חברה א' הוא בסך של כ – 40,000 ₪ בחודש והיא משלמת את כולו לבעליה כמשכורות, הרי שהבעלים ישלמו שיעורי מס רגילים העשויים להגיע ל 49%. במקרה המתואר לא יישארו בידי החברה רווחים בלתי מחולקים כלשהם שבגינם ניתן ליהנות משיעורי מס מופחתים. בחברה ב' הרווח החודשי גם הוא בסך של כ – 40,000 ₪. חברה ב' שילמה לבעלים שכר בסך של 18,000 ₪ בלבד. כלומר הרווחים שלא יחולקו (בסך של 22,000 ₪) יחויבו בשיעור 29%.

ראוי לציין כי חברה לא משלמת ביטוח לאומי על רווחים בלתי מחולקים, להיפך מעצמאי המשלם דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות בשיעור של כ – 12% החל מהשקל הראשון ועד לתקרה של כ 35,000 ש"ח לחודש.

היבטיים תדמיתנים והאם זה שווה?
יש הגורסים שחברה בע"מ "משדרת" ללקוחות פוטנציאלים משהו יותר גדול, יותר איכותי. בפועל לא תמיד זה נכון, אולם מה שחשוב זה שבסופו של דבר תדמיתה החיובית של החברה תורמת לגידול בפעילותה העסקית.

עלויות
חברה בע"מ מחויבת לנהל הנהלת חשבונות בשיטה הכפולה, זאת לעומת יחיד המנהל את ספריו בד"כ בשיטה החד צידית. העלויות של רואה החשבון במקרה של חברה גבוהות יותר בעשרות ואף במאות אחוזים עבור שרותי הנהלת החשבונות החודשית ובעיקר עבור הדוחות השנתיים. זאת כיוון שהדו"ח השנתי של חברה בע"מ הוא דו"ח מבוקר ומורכב הדורש בד"כ עשרות שעות עבודה של ביקורת. ראוי לציין שיחיד רשאי לנהל את ספריו ולהגיש את דוחותיו ללא יועץ מס או רואה חשבון. חברה בע"מ לעומת זאת מחויבת בביקורת של רואה חשבון המצרף את חוות דעתו לדוחות הכספיים המבוקרים. החברה נושאת בעלויות נוספות כגון: עלות הקמת חברה כ – 4,000 ₪, אגרה שנתית לרשם החברות. נקודה חשובה נוספת היא היקף. יחיד שמחזור עסקיו גבוה מהסכום שנקבע על ידי מס הכנסה (הסכום משתנה בהתאם לתחום הפעילות של העסק) מחוייב לנהל ספרים בשיטה הכפולה והפער בין העלויות מצטמצם.

בשורה התחתונה
במרבית המקרים מומלץ לפעול כיחיד ולאחר תקופה בה נבחנת הפעילות העסקית להפוך לחברה בע"מ. כך ניתן לחסוך עלויות הכרוכות בהקמת חברה בע"מ. במקרים בהם ברור שהסיכון העסקי גבוה או שהחברה צפוייה להשקיע את רווחיה בהשקעות שונות וככל שמחזור הפעילות של החברה גבוה מומלץ להקים חברה בע"מ כבר בעת תחילת הפעילות העסקית. כמובן שיש לבחון כל מקרה לגופו וההחלטה הסופית תיקבע בתאם לתחזית הפעילות העסקית, סוג הענף וכו'.

דילוג לתוכן