הנה"ח In-House

מהי המטרה העיקרית של הנהלת החשבונות ?
אחת המטרות החשובות של ניהול חשבונות היא להעביר למנהלי החברה מידע באופן שוטף: דוחות גבייה, תזרים מזומנים עתידי, דוחות רווח והפסד תקופתיים וכו'. על מנת להבטיח את קבלת המידע הנ"ל באופן שוטף וברמה גבוהה יש צורך בהנהלת חשבונות איכותית ומקצועית. כאשר הפעילות העסקית פשוטה ולא מורכבת מידי ניתן לנהל את החשבונות באופן חיצוני. אצל רואה חשבון,יועץ מס, מנהל/ת חשבונות וכו'.

כאשר הפעילות העסקית מורכבת יותר (מחזורים גבוהים, תחלופת עובדים, שכר לא קבוע, מספר חשבונות בנקים, מלאי, מספר רב של ספקים ולקוחות וכו') חובה לדעתנו לנהל את החשבונות במשרדי החברה על מנת לשמור על רמת הנהלת חשבונות גבוהה שתבטיח את היכולת להעביר למנהלים באופן שוטף את המידע המתבקש כדי לנהל את העסק בצורה מקצועית ויעילה.

מאפייני העסקים בתוכנית הנהלת חשבונות In-house

  • עסק עם מחזור הכנסות שנתי מעל שלושה מיליוני ש"ח.
  • עסק המעסיק עשרה עובדים או יותר.
  • עסק בעל פעילות עסקית המוגדרת כמורכבת באופן משמעותי.
  • עסק הנמצא בתהליך צמיחה משמעותי.
  • עסק המחזיק מלאי שוטף.
  • עסק המבקש לפעול בתכנית זו.

יתרונות השיטה
שיטת מנהל חשבונות In-house מאפשרת קשר ישיר ושוטף יותר עם הלקוח וכן מאפשרת השארת ספרי החשבונות של הלקוח במשרדיו, דבר המהווה יתרון בשליטת הלקוח על ספריו.

רוצה להרחיב את הידע העסקי שלך? קרא את המאמרים המקצועיים שלנו

מחפש משרד רואי חשבון שמשקיע יותר? קרא על ההטבות ללקוחות חדשים המצטרפים למשרדנו