ראיית חשבון

תמצית העמוד:

לפניך מספר שאלות. אם התשובה לחלק מהשאלות היא לא, אנו מזמינים אותך להכיר שיטת ראיית חשבון אחרת, מתקדמת יותר וחכמה יותר. ראיית חשבון שתתן לך כלים ניהוליים ומידע פיננסי שוטף.

 • האם רו"ח שלך נפגש איתך אחת לחודש כדי להציג לך את דו"ח הרווח וההפסד החודשי ואת מצבך העסקי?
 • האם רו"ח שלך מציג לך תקציב חודשי/רבעוני/שנתי?
 • האם רו"ח מציג לך את נקודת האיזון של העסק?
 • האם הדוחות השנתיים שלך מוגשים במועד לשלטונות המס?
 • האם אתה מרוצה מרואה החשבון שלך?

ענית לא על אחת השאלות? אנו מזמינים אותך להכיר ראיית חשבון אחרת, מתקדמת יותר וחכמה יותר. צור קשר או התקשר למשרד רואי החשבון אייל רז ושות' 03-9522794 (רב קווי) ומנהל המשרד, רואה החשבון אייל רז, ייתן לך תשובות מיידיות או יקבע איתך פגישת עבודה מסודרת ללא כל התחייבות.

משרד רואי החשבון אייל רז ושות' נותן את השירותים הבאים:

 • הכנת דו"ח הכנסות והוצאות שנתי לעצמאיים ולבעלי שליטה.
 • הצהרת הון למס הכנסה לעצמאים ולבעלי שליטה.
 • הנהלת חשבונות ליחידים ולחברות.
 • ביקורת דוחות שנתיים של חברות ומתן חוות דעת רואה חשבון.
 • הכנת דוחות מותאמים לצרכי מס הכנסה.
 • יעוץ מס בעניינים שוטפים וייצוג מול שלטונות המס.
 • הכנת דוחות לבנקים וגופים אחרים.
 • תכנון מס

העמוד בהרחבה….

ראיית חשבון מתקדמת
צוות המשרד הינו בעל ניסיון רב הן בצד החשבונאי והן בצד העסקי. מנהל המשרד, רו"ח אייל רז הינו יזם ואיש עסקים מעבר להיותו רו"ח בכיר. כל תהליכי העבודה, הייעוץ, השירותים וההדרכה מבוססים על ניסיון של שנים לצד השכלה פיננסית פורמאלית.
משרד רואי החשבון אייל רז ושות' הוקם מתוך ניסיון חשבונאי ועסקי עשיר, בכדי לתת לעסקים קטנים ובינוניים כלים מקצועיים לניהול עסקי נכון יותר. שרותי המשרד כוללים:

 • פגישה חודשית עם רו"ח אייל רז במשרדי הלקוח לצורך הצגה וניתוח של דוחות רווח והפסד חודשיים.
 • עריכת תקציב שנתי בהתאם לסוג העסק, מטרותיו ואופיו.
 • חישוב נקודת האיזון.
 • ניהול תזרים מזומנים עתידי ברמה יומית.
 • ניהול מלאי.

פגישה חודשית
אחת לחודש מתקיימת ישיבת עבודה במשרדי הלקוח בין רואה החשבון אייל רז לבין מנהל החברה. בפגישה זו מוצגים ללקוח דוחות הרווח וההפסד החודשיי ונתונים פיננסים נוספים. הלקוח מתעדכן במצב העסק ומקבל הדרכה מפורטת מה עליו לעשות בכדי למקסם את רווחיו. בשיטה זו, הלקוח מעודכן כל הזמן לגבי תוצאות הרווח וההפסד של עסקו ויכול לערוך שינויים, להימנע מביצוע טעויות ולמקסם את רווחיו. הדוחות החודשיים אף מלווים בגרפים והסברים ברורים – בכדי ליצור תמונת מצב ברורה וחדה.

עריכת תקציב שנתי
התקציב השנתי של החברה הוא כלי ניהולי שמטרתו תכנון הכנסות והוצאות הארגון בתקופה מוגדרת. התקציב נקבע מראש לפני תחילת התקופה. המרכיבים העיקריים בתקציב החברה הינם הערכת סך המכירות של הלקוח, שיעור הרווח הגולמי וסך ההוצאות הקבועות.
ראשית, מחשבים רואי החשבון של המשרד עבור הלקוח את תקציבו השנתי, בהתבסס על תקופות קודמות. לרוב מתבצע תכנון תקציבי לתקופה של שנת מס, אולם רואי החשבון במשרד מעדכנים נתון זה אחת לרבעון, שכן לעיתים קרובות מתרחשים בעסק תהליכים המשפיעים על תקציב החברה וחשיבות עדכונו, היא גבוהה ביותר. זאת, מאחר וחריגה ממנו או טעות בחישובו תביא לשיבושים קריטיים בניהול תזרים המזומנים. שיבושים שכאלה, יביאו בין היתר לחוסר אמון של הבנק בלקוח וההשפעות מחוסר אמון שכזה הן קשות.

חישוב נקודת איזון
נקודת האיזון הוא סך ההכנסות בו החברה לא תרוויח אולם גם לא תפסיד. אופן חישוב נקודת האיזון נתמך על שני נתונים משמעותיים: שיעור הרווח הגולמי המקובל בחברה וסך ההוצאות הקבועות.
לצורך המחשה: אם שיעור הרווח הגולמי של החברה ממכירת מוצריה הוא 40% וסך ההוצאות הקבועות הוא 80,000 ₪, אזי, נקודת האיזון של החברה תהיה ברמת מכירות של 200,000 ₪ (80,000/0.4 = 200,000).
חישוב נקודת האיזון הינו בסיס מהותי להבנת היקף ההכנסות המינימאלי הנדרש על מנת להבין מהי הנקודה בה סך ההוצאות שוות לסך ההכנסות. מנקודה זו, כלומר, מעל רמת הכנסות זו העסק יהפוך לרווחי. לאור חשיבות נקודת האיזון היא מחושבת על ידי רואה חשבון אייל רז בכל רבעון.

ניהול תזרים מזומנים
תזרים המזומנים הוא ה"חמצן" של כל עסק. משפט זה מקבל משנה תוקף בתקופה של מיתון. לאור זאת, דו"ח תזרים המזומנים של חברה חייב להיות מדויק, שכן גם טעות בתום לב עשויה להיות דרמטית ולהוביל את החברה למצב קשה. לכן, מייחס משרד רואי החשבון SmartBiz לנושא זה חשיבות מיוחדת. לאור כך, אצל כל לקוחות המשרד מותקן קובץ אלקטרוני (מצורפת דוגמא לקובץ תזרים בסיסי) , המחשב את מצב תזרים המזומנים באופן אוטומטי. יתרה מכן, הלקוח מקבל הדרכה מפורטת אודות חשיבותו של הקובץ, השימוש בו והטמעתו בצורה מושלמת בהליכי העבודה של הלקוח. כך, הלקוח מעודכן בצורה שוטפת במצב תזרים המזומנים, והתזרים מנוהל בהתאם למסגרות האשראי של העסק.
לנוחיותך מצורף קובץ אקסל לניהול תזרים מזומנים.
קרא עוד על ניהול תזרים המזומנים…

ניהול מלאי
ניהול המלאי הינו חלק חשוב בניהול עסק המאחסן בשטחו מלאי סחורות. ניהולו בצורה נכונה חשוב ביותר לצורך רווחיותו של עסק, ומהווה נתון מכריע בתכנון וחישוב החשבונאי של העסק. להלן הסיכונים העסקיים הקשורים במלאי:

 • להחזקתו של מלאי יש עלות – החזקה של כמות מלאי גדולה מידי מגדילה בהכרח את הוצאות המימון.
 • מלאי גדול מעלה את הסיכוי לגניבות ותרמיות.
 • המלאי עלול להתיישן, לאבד מערכו או אף לאבד ערכו לגמרי.
 • כמות מלאי קטנה מידי עשויה לפגוע בפעילות העסק.

לכן, מייחסים רואי החשבון במשרד לנושא המלאי חשיבות רבה. לאור כך, אחד מהכלים הניהוליים החשבונאיים של החברה הינו מנגנון בקרה לחישוב המלאי. בשיטה זו, מותקן קובץ אלקטרוני במחשבי החברה, המחשב את כמות המלאי, תוך התחשבות במבצעי מכירות שמקיים העסק, רכישות חדשות של מלאי ועוד.
יתרה מכך, הלקוח מקבל הדרכה כללית על תזרים ואת אודות חשיבותו של הקובץ, השימוש בו והטמעתו בצורה מושלמת בהליכי העבודה של הלקוח.

לקוחות משרד רואי החשבון אייל רז ושות':
בין לקוחות משרד רואי החשבון אייל רז ושות' מגוון רחב של לקוחות ועסקים חברות בע"מ, עצמאיים ועמותות בתחומים שונים כגון: שירותים, מסחר, יבואנים, ביו טכנולוגיה, ייעוץ ארגוני, חברות מדיה, אינטרנט, משרדי פרסום, תיירות, אופנה, סוכנויות ביטוח, סוכנויות טרייד אין, מקצועות חופשיים, מעצבי פנים, במאים, צלמים וכו'. להמלצות של לקוחות לחץ כאן.

תפקידו של רואה החשבון המבקר על פי חוק רואה חשבון ותקנות רואה חשבון (דרך פעולתו של רואה החשבון) תשל"ג:
תפקידו של רואה החשבון, לפי חוק רואה החשבון הוא מתן שירותי ביקורת על חשבונות וחוות דעת על נאותות הדוחות הכספיים. חשוב לציין כי רואה החשבון מחווה דעה האם הדוחות הכספיים נערכו לפי כללי חשבונאות מקובלים. הכללים המנחים את רואה החשבון הם חוק רואה החשבון, על הבהרותיו, וכן גילוי הדעת של לשכת רואי החשבון בישראל, המתעדכנים מעת לעת. גילוי דעת אלו מנחים את רואה חשבון בפעולתו, ומשלימים למעשה את חוק רואה החשבון, ואת תקנות רואה חשבון (דרך פעולתו של רואה החשבון) תשל"ג. חברה בע"מ מחוייבת בביקורת על הדוחות הכספיים. חוות הדעת של רואה החשבון ניתנת לבעלי המניות של חברה בלבד, אולם הם נועדו לשמש גם לגורמים נוספים: קבלת אשראי מבנקים, דיווח למס הכנסה, דיווח למשקיעים פוטנציאלים וכו'. רואה החשבון אמור להיות אחראי ,לכאורה, גם כלפי צד שלישי.

שרותים נלווים נוספים של רואה החשבון:
רואה חשבון המבקר מבצע בדרך כלל שרותים נלווים נוספים לחברה אותה או מבקר: תכנון מס, ייעוץ עסקי, דוחות לבנקים ולגופים אחרים, אישורים שונים וכו' משרד רואי החשבון אייל רז ושות' נותן שרותי ראיית חשבון / שרותי רואי חשבון לעסקים / לחברות בתל אביב , בראשון לציון , בגוש דן , ברמת גן , בפתח תקווה , בחיפה , בירושלים , בבת ים , בחולון , בהרצליה , ברעננה , בטבריה , באשדוד , בבני ברק , במרכז הארץ ובכלל תקבל/י שרות אישי הבנה עסקית רחבה מרואה חשבון שמבין כמה העסק שלך חשוב לך ועל כן ייתן לך ערך מוסף בכל השנה. אנו מאמינים בראיית חשבון אחרת, מתקדמת יותר וחכמה יותר. ראיית חשבון שתתן לך כלים ניהוליים ומידע פיננסי שוטף.

אתה לא מרוצה מהנהלת החשבונות שלך? קרא על שרותי הנהלת החשבונות המתקדמים שלנו
מחפש רואה חשבון שיבין אותך טוב יותר? קרא על ההטבות ללקוחות חדשים המצטרפים למשרדנו